دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک

وب سایت مقاله جزوه پی دی اف، فایل شما در مورددانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک

دانلود-مطالعات-و-رساله-معماري-طراحی-خانه-کودک

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک
در قالب Word و 159 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

چکیده

کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آن ها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آن ها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در وجود تمامی انسان ها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم . عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه    
فصل اول : معرفی موضوع    
1-1 هدف موضوع    
1-2- اهمیت موضوع    
1-3- عوامل موثر در شکل گیری خانه کودک    
فصل دوم : مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد    
2-1 تعریف رشد    
2-2- ماهیت رشد در انسان ( اصول رشد )    
2-3- نظریه پردازان روانشناسی رشد    
2-3-1- نظریه پردازان پیاژه    
2-3-1-1- جنبه شناختی    
2-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای و تقلید    
2-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای    
2-3-1-2- رشد شخصیت    
2-3-1-3- مراحل تحول روانی از دید پیاژه    
2-3-2- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک )    
2-3-2-1- جنبه های گوناگون تحول    
2-3-2-2- عوامل تحول روانی    
2-3-2-3- تحول خود    
2-3-2-4- دید کلی درباره تحول روانی    
2-4- فرآیند رشد    
2-4- 1- تعامل اجتماعی و عاطفی    
2-4-2- اجتماعی شدن    
2-5- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی    
2-5-1- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( 3 تا 18 ماه )    
2-5-1-1- رشد جسمانی و عاطفی کودک 3 تا 5 ماهه    
2-5-1-2- رشد جسمانی و عاطفی کودک 6 تا 7 ماهه    
2-3-1-3- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 8 تا 11 ماهه    
2-5-1-4- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 12 تا 18 ماهه    
2-5-1-5- رشد همه جانبه کودک 16 تا 18 ماهه    
2-5-2- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 1.5 تا 3 سال )    
2-5-2-1- رشد همه جانبه کودک 1.5 تا 2 سال    
2-5-2-2- رشد همه جانبه کودک 2 تا 2.5 سال    
2-5-2-3- رشد همه جانبه کودک 2.5 تا 3 سال    
2-5-3- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 3 – 6 ساله )    
2-5-3-1- کودکان 3 – 4 ساله    
2-5-3-1-1- خصوصیات جسمانیک کودک 4 – 3 ساله    
2-5-3-1-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) 4 – 3 ساله    
2-5-3-1-3- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک 4 – 3 ساله    
2-5-3-2- کودکان 5 – 4 ساله    
2-5-3-2-1- خصوصیات جسمانی کودک 4 – 5 ساله    
2-5-3-2-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک 5 – 4 ساله )    
2-5-3-2-3- خصوصیات عاطفی کودک 5 – 4 ساله    
2-5-3-2-4- خصوصیات اجتماعی کودک 5 – 4 ساله    
2-5-3-3- کودکان 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-1- خصوصیات جسمانی کودک 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی )  کودک 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-3- خصوصیات عاطفی کودک 6 – 5 ساله    
2-6- جمع بندی    
فصل سوم : مراکز پیش از دبستان    
3-1- آموزش پیش دبستانی 
3- 2- تجهیزات مراکز پیش دبستانی    
3-3- اهداف آموزش پیش از دبستان    
3-4- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی    
3-4-1- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان    
3-4-1-1- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار    
3-4-1-2- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا    
3-4-1-3- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه    
3-4-2- آموزش های اجتماعی در مرحله پیش دبستانی    
3-4-3- هنر و زمینه سازی رشد کودک    
3-4-4- آموزش و تسهیل یادگیری زبان    
3-5- جمع بندی    
فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک و بازی    
4-1 معماری بستر ارتباط کودک و بازی    
4-1-1- معیارهای کیفیت فضایی    
4-1-1-1- پیدایش و برقراری مکان ها    
4-1-1-2- زمان و مسیر    
4-1-1-3- جز و کل    
4-1-1-4- فرم    
4-1-1-5- هماهنگی    
4-1-1-6- رنگ    
4-1-1-7- علائم    
4-3- کودک و فضا
4-3-1- دریافت حسی کودک در فضا    
4-3-2- نیاز به تملک فضا    
4-4- کودک و بازی    
4-4-1- انگیزه بازی    
4-4-2- قوانین بازی    
4-4-3- بازی یک از روش های آموزشی    
4-4-4- خطرات آموزشی از طریق بازی&
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک رساله معماري طراحی خانه کودک مطالعات طراحی معماري خانه کودک معماري خانه کودک پایانه معماري کودکستان ظوابط و استانداردهای طراحی خانه کودک برنامه فیزیکی طراحی خانه کودک خانه کودک